Μεταβολή ημερομηνίας ή ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης του Οz37 ή λόγω ανωτέρας βίας

Το Oz37 έχει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο επιθυμητός αριθμός συμμετεχόντων, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail το αργότερο επτά ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στη νέα ημερομηνία, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε άλλα σεμινάρια ισόποσης αξίας ή δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους.

Το Oz37 διατηρεί επίσης το δικαίωμα ακύρωσης κάποιου σεμιναρίου οφείλοντας να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα μας υποδείξετε.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στη νέα ημερομηνία, έχουν την δυνατότητα συμμετοχής τους σε άλλα σεμινάρια ισόποσης αξίας ή δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους.


Μεταβολή ημερομηνίας ή ακύρωση συμμετοχής στο σεμινάριο λόγω επιθυμίας του πελάτη

Ο πελάτης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο [email protected]

O πελάτης θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλα σεμινάρια ισόποσης αξίας ή δικαιούται να αιτηθεί την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων του.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο έως και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 70% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο έως και 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

 Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο κάτω των 5 ημερών πριν την έναρξη διεξαγωγής του προγράμματος, δεν γίνεται επιστροφή του ποσού.

Τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα μας υποδείξετε.

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε τα νέα μας

OZ37 Copyright © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.

Made by Sleed

scroll tot top